Veri Sahibi Talep Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEP FORMU

1. GENEL

Talep Formunu İndir

Bu form, kişisel veri sahipleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak talepleri uygun şekilde ele alarak değerlendirebilmek için Veri Sorumlusu sıfatıyla Matriks Bina Kontrol Sistemleri San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından hazırlanmıştır.
KVKK’nın 11. ve 13. maddelerinde belirtilen haklarınızı öğrenmek ve MATRİKS’İN veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, www.matrikstr.com   adresinde yer alan MATRİKS Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmhası Politikasını inceleyebilirsiniz.

2. YÖNTEM
Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca taleplerini; veri sorumlusu sıfatı taşıyan MATRİKS’E , işbu formun doldurulması suretiyle aşağıdaki yöntemler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirler. 
Bu formun imzalı bir kopyasını;

  • “Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi Ekincioğlu Sokak  No:21 Ataşehir İstanbul ” adresine şahsen başvurarak,
  • “Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi Ekincioğlu Sokak  No:21 Ataşehir İstanbul” adresine noter tebligatı ile,
  • “Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi Ekincioğlu Sokak  No:21 Ataşehir İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla,
  • kvkk@matrikstr.com eposta adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
  • matriksbina@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Talebinizle ilgili olarak, gerekli araştırma ve değerlendirmeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz: 

Adı Soyadı  
T.C. Kimlik Numarası  
Adres  
Telefon Numarası  
Eposta Adresi  

MATRİKS ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Müşteri
Firma ve Pozisyon:
Çalışan
İlgili Birim:
Çalışan Adayı
Başvuru Tarihi:
Eski Çalışan
Çalışma Tarihleri:
Tedarikçi Yetkilisi / Tedarikçi Çalışanı
Firma Pozisyon:
Eski Çalışan
Çalışma Tarihleri:
Stajyer Diğer

 

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ
Veri Sahibi olarak KVKK’nın 11.ve 13.maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıdaki tabloda yer alan ilgili alanları doldurunuz.
 

Talebiniz Seçiminiz Açıklama
1. Kişisel verilerimin MATRİKS tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.  
2. MATRİKS tarafından işlenen kişisel verilerim ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgi talep ediyorum.  
3. Kişisel verilerimin MATRİKS tarafından hangi amaçla işlendiğini ve işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.  
4. Kişisel verilerimin MATRİKS tarafından aktarıldığı “Yurtiçi” ve “Yurtdışı”ndaki üçüncü kişileri bilmek istiyorum.  
5. Kişisel Verilerimin MATRİKS tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltme yapılmasını istiyorum.  
6. MATRİKS tarafından eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin üçüncü taraflar nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.  
7. Kişisel verilerimin, MATRİKS tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için silinmesini / imha edilmesini istiyorum.  
8. Kişisel verilerimin, MATRİKS tarafından işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı için aktarıldığı üçüncü taraflar nezdinde de silinmesini / imha edilmesini istiyorum.  
9. MATRİKS tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edildiğini ve bu analiz sonucunda şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.  
10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.  

Veri sahibi adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile noter tarafından onaylanmış vekaletnamenin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.    

Bu talebinizin MATRİKS’e ulaştığı andan itibaren 7 (yedi) gün içinde, MATRİKS tarafından veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçilecek, ihtiyaç durumunda sizden bilgi ve belgeler talep edilecektir.
Tarafımıza gönderdiğiniz formun ve/veya talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK ‘nın 13.maddesinde belirtilen 30 (otuz) günlük süre askıya alınacaktır.
Bu formda belirttiğiniz ve/veya talebinize ilişkin olarak ayrıca tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz, talebinizin sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak yetkilendirilmiş kişiler ile paylaşılacaktır.   

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI
Talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Talebinize ilişkin değerlendirme sonucumuz, aşağıda belirtilen yöntemler arasından seçtiğiniz kanal vasıtası ile tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun tarafınıza iletilmesini istediğiniz kanalı lütfen belirtiniz.

Talebime ilişkin sonucun eposta adresime gönderilmesini istiyorum
Talebime ilişkin sonucun posta ile gönderilmesini istiyorum
Talebime ilişkin sonucu elden teslim almak istiyorum

 

Talebiniz, MATRİKS tarafından ücretsiz araştırılacak ve değerlendirilecektir. Bu sürecin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilecektir.   

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BEYANI  
Bu talebi kişisel veri sahibi veya veri sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla yapmaya yetkili olduğumu, bu formda yer alan bilgilerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.   

Başvuruda bulunan kişisel veri sahibinin  
Başvuru Tarihi  
İmza