Yangın Algılama ve Alarm
Yangın Algılama ve Alarm

Yangın algılama ve alarm sistemleri; tesisler, işletmeler ve binalar gibi yapılarda olası yangın riskine karşı yangınları ilk safhasında  tespit ederek, yapıda bulunanları durumdan haberdar edecek, yangınla mücadele stratejisi kapsamında yangının ve dumanın yayılımını önleyecek ve güvenli tahliye için gerekli mekanik ve elektronik cihazları aktive edecek ve güvenlik birimlerine haber vermek amacıyla Türkiye yangından korunma yönetmeliği ve TS CEN/TS EN54-14 kılavuzuna göre hem can hem de mal korumaya yönelik tesis edilmesi zorunlu sistemlerdir. Yangın algılama sistemleri, yürürlükteki Türkiye yangından korunma yönetmeliği ve TS CEN/TS EN54-14 kılavuzuna uygun olarak tasarlanmaktadır.

Yangın algılama ve uyarı sistemleri yapılardaki risk sınıfı, insan yük katsayısı, işletme prosesleri, yapıdaki yaşam şekli, güvenli tahliye süresi vb kriterler değerlendirilerek oluşturulan yangınla mücadele stratejisi kapsamında farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde planlanır ve tasarlanır. Buna bağlı olarak çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada yüksek binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır.

Firma olarak yerel veya uluslararası standartlara uygun, itfaiye veya belediyenin taleplerini tam olarak karşılar, genişleyebilir esnek mimariye sahip sistemler tasarlıyor ve müşterilerimize sunuyoruz.

Yapının tipi, risk sınıfı, kullanım amacı, büyüklüğü ve mimari yapısı sizin için önereceğimiz sistem için belirleyici olacaktır.

Farklı kullanım amacı ve risklere sahip binalar için Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve yönetmeliğin atıfta bulunduğu standartlarda uyulması gereken özel şartlar bulunmaktadır. Bununla birlikte binalarınız yurt dışında ise, uyulması gereken daha farklı standartlar bulunabilir.

Sistem tasarımında Türkiye'de TSE'nin kabul ettiği EN54-14 ve diğer ülkelerde NFPA, GHOST BIS gibi farklı standartlar kullanılmaktadır. Ayrıca, kullanılacak ürünlerde çeşitli sertifikasyonlar talep edilmektedir. Bu nedenle önerilecek sistem ve ürünlerin sizin için en doğru şekilde seçilmiş olması gerekmektedir.

Yangın algılama sisteminin yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak tasarlanması ve ihtiyaca en uygun sistemin kullanılması binalarınızdaki can ve mal güvenliğinin sağlanması ve yasal sorumluluklarınız açısından hayati bir önemdedir.

BILGI TALEP FORMU