Otomatik Söndürme Sistemleri
Otomatik Söndürme Sistemleri

Otomatik yangın söndürme sistemleri, binalarda hacim veya ekipman koruma amacı ile kullanılırlar. Bir işletmenin devamlılığını, imajını ve işletmeye ait kurumsal belleğin korunmasını sağlamak için hacmin kullanım amacına veya korunacak ekipmanın özelliğine bağlı olarak farklı gaz türleri ile çözümler oluşturulabilmektedir.

Gazlı söndürme sistemleri, lokal olarak tesis edilebildiği gibi merkezi yangın algılama ve uyarı sistemleri ile de entegre edilebilmektedir.

Korunacak hacimlerin veya ekipmanların kullanım amaçları, oluşabilecek yangın tipleri ne tür bir sistem kurulması gerektiğini belirleyen unsurlardır.

Patlayıcı veya parlayıcı ekipmanların bulunduğu hacimlerde, bilgi işlem, arşiv gibi bilgilerin depolandığı yerlerde, enerji toplama ve dağıtım noktalarında farklı gazlı söndürme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Hacimlerde insan bulunması veya bulunmaması hangi sistemin kurulacağını belirleyen unsurlardan biridir.

Dünyanın önde gelen üreticileri tarafından imal edilmiş, onaylı gaz ve ekipmanlar ile, sistemlerinizi standartlara uygun tasarlıyor ve kuruyoruz.

FM 200 Gazlı Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

FM 200 gazlı söndürme sistemleri, ekipmanlarınızın korunmasında veya çalışma devamlılığının sağlanması gereken hacimlerde etkin şekilde kullanılan sistemlerin başında gelmektedir. Bilgi işlem odaları, izleme ve kontrol merkezleri, data ve endüstriyel odalar, telefon santralleri, enerji üretim merkezleri, arşivler vb. hacimlerde yaygın olarak kullanım alanı bulunmaktadır.

Firmanıza tesis edilecek FM 200 gazlı söndürme sistemi ISO14520 standardına uygundur. FM 200 gazı Amerikan DUPONT firması tarafından üretilmektedir ve söndürme gazları arasında en yüksek pazar payına sahip söndürme ajanıdır. Firmamız, FM 200 gazlı söndürme sistemlerini anahtar teslim olarak tesis etmektedir.

FM 200 gazlı söndürme sistemleri lokal olarak kurulabileceği gibi bir bütünün parçası olarak da tesis edilebilir. Firmamız ürünleri arasında önemli bir yeri olan Detectomat yangın algılama sistemleri ile FM 200 gazlı söndürme sistemleri entegre edilebilmektedir.

Argon Gazlı Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

Argon gazlı söndürme sistemleri, elektrik dağıtım odaları, endüstriyel alanlar, malzeme depoları, arşivler, bilgisayar odaları, müzelere, telefon santralları vs. alanlarda kullanılmaktadır. Argon gazı atmosferde bulunmaktadır.

Argon gazı özellikleri

Renksiz, kokusuz bir gaz olup insanlı hacimlerde kullanılabilir. Firmamız, Argon gazlı söndürme sistemlerini anahtar teslim olarak tesis etmektedir.

CO2 Gazlı Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

CO2 gazlı söndürme sistemleri, insan olmayan alanlarda, elektrik enerjisinin bulunduğu kapalı mekanlarda, obje korumada kullanılabilir. Güç aktarım odaları, motor odaları, kablo ve tesisat galerileri, elektrik dağıtım odaları vb. hacimlerde kullanılabilmektedir.

CO2 Gazı Özellikleri

CO2 renksiz inert bir gaz olup ve uzun zamandır kabul edilmiş çok etkili bir yangın söndürücüdür. Firmamız, CO2 gazlı söndürme sistemlerini anahtar teslim olarak tesis etmektedir.

BILGI TALEP FORMU
Otomatik Söndürme Sistemleri