Enerji İzleme Otomasyonu
Enerji İzleme Otomasyonu

Günümüzde artık enerji kullanımı ve boşa giden enerji miktarının azaltılmasının hem kârlılığa hem de çevreye büyük faydaları olduğu anlaşılmıştır. Ancak, yöneticileri tesis portföylerinin enerji kullanımı hakkında gereken bilgiye basit ve anlaşılması kolay bir şekilde sahip olamamaktadır.

Enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik çözümlerin ise genellikle ilk kez uygulandıktan sonra zaman içinde izleme ve iyileştirme yapılmadığı için yararları kısa sürede kaybolmaktadır. Enerji kullanımını azaltmanın yolu, enerji kullanımına ilişkin verilerin doğru bir şekilde aktarılmasından geçmektedir.

Enerji izleme sistemleri, işletmelerde görünür bir etki oluşturan kanıtlanmış bir çözümdür. Tesis yöneticilerinin organizasyonlarının enerji kullanımını takip etmelerini, buna göre uygun adımları atmalarını ve enerji verimliliğiyle işletmenin performansını sürekli olarak iyileştirmelerini sağlayacak bilgi, analiz ve rehberlik hizmetlerini sağlar.

Firma olarak, müşteri ihtiyaç ve taleplerini bütünüyle karşılayan, kolay yönetilebilir, entegre sistemler tasarlıyor ve müşterilerimize sunuyoruz.

Enerji Üretim ve Ölçüm Sistemleri Entegrasyonu:

Trafo, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı, enerji analizörü, su sayacı, kalorimetre gibi cihazlar ile entegre olarak tesisteki enerji üretim ve tüketim değerlerinin anlık olarak izlenmesi, tanımlanan periyodlarda kayıtlarının tutulması ve geriye dönük raporlama yapılması temel amaçtır.

BILGI TALEP FORMU
Enerji İzleme Otomasyonu