Seslendirme ve Acil Anons
Seslendirme ve Acil Anons

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yapı yüksekliğinin 51,5m’yi geçtiği tüm binalarda, yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve benzeri binalarda, binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde acil anons sistemlerinin kurulması zorunludur.

Kurulan acil anons sisteminin amacı, yapıda meydana gelebilecek yangın, doğal afet, terör saldırısı vb. olağan üstü durumlarda tahliyeyi bir plan dahilinde kargaşaya yol açmadan yapabilmektir. Bu amaç haricinde normal zamanlarda sistemin müzik yayını, duyuru vb. amaçlarla da kullanımı istenmektedir.

seslendirme

Matriks Bina Kontrol Sistemleri olarak yapımını üstlendiğimiz projelerde, tesisin gereksinimlerini karşılayacak optimum çözüm ve uluslararası standartlara uygun ürün portföyümüz ile müşterilerimize en doğru ve uygun çözümleri sunmaktayız.

BILGI TALEP FORMU