Duman Kontrol ve Tahliye
Duman Kontrol ve Tahliye

Duman kontrol ve tahliye sistemlerinin amacı yangınla mücadele stratejisi kapsamında yangının ve dumanın yayılımını önleyerek ve güvenli tahliye için gerekli mekanik ve elektronik cihazları aktive ederek can güvenliğini sağlamaktır. İnsanların yangın mahallini terk edinceye kadar solumun yaparak yaşayabileceği bir hava kalitesi sağlamaktır. İnsanların olası bir kaos haline girdiklerinde dumanla karşılaşmamaları, görüş mesafelerinin azalmaması ya da solunum zorluğu çekip kaçarken hayatlarını kaybetmemeleri için merdiven çıkışları, asansör holleri gibi alanlara duman girmesi engellenmelidir.

Binalarda yangınla mücadele stratejisi kapsamında planlanan mekanik havalandırma ve duman atma sistemleri farklılık gösterir. Alışveriş merkezleri, oteller, konutlar, hastaneler, eğitim kurumları birbirlerinden farklı duman kontrol ve tahliye gereksinimlerine sahiptir.

Firmamız yapının özelliği, işletme prosesleri ve yangınla mücadele stratejisi kapsamında gerekli planlama ve tasarımı yaparak müşterilerine entegre çözümler sunar.

Projeye özel tasarlanan duman kontrol mimik panelleri ile uygulamalar yapılmaktadır. Sahada bulunan cihazların pozisyonu mimik paneller üzerinden izlenir ve kontrol edilir.

Projeye özel tasarlanan duman kontrol mimik panelleri sayesinde duman kontrolleri için kullanılacak klima santralleri, üfleme ve egzoz fanları, basınçlandırma fanları, damperler, tüm kanallar ve güzergâhları yapının tek hat projesi üzerinde renkli baskı olarak görülmektedir.

Tüm bu ekipmanların arıza çalışma ve durma bilgileri ilgili cihazın LED'i farklı renklerde (kırmızı, yeşil, sarı) yakılarak mimik panel üzerinde gösterilir.

Tüm kontrol edilen cihazların pako şalterleri sayesinde yangın anında istenilen ekipman durdurulabilir (OFF), çalıştırılabilir (ON) veya otomatik senaryo (AUTO) durumunda bırakılabilir.

Mimik panel bir insan tarafından duman kontrolü amaçlı kullanılacağından, buradan gönderilen komutlar yangın alarm sisteminin otomatik yangın senaryosuna göre her zaman daha yüksek öncelikli olmalıdır.

Firma olarak yerel veya uluslararası standartlara uygun, itfaiye veya belediyenin taleplerini tam olarak karşılar sistemleri tasarlıyor ve müşterilerimize çözümler sunuyoruz.

BILGI TALEP FORMU
Duman Kontrol ve Tahliye