AP Sensing Fiber Optik Yangın Algılama
AP Sensing Fiber Optik Yangın Algılama

Endüstiyel tesisler, karayolları ve metro tünelleri gibi projelerde ortamda bulunan kir, toz, nem gibi çevresel koşullar geleneksel yangın algılama teknolojilerini kullanarak algılama yapılmasına engel teşkil etmektedir. Kötü çevre koşullarından aşırı etkile¬nen geleneksel yangın alarm tekniklerinin yanlış alarm verme eğilimi artmaktadır ve azımsanma¬yacak oranda maliyeti yüksek bakım masraflarına sebebiyet vermektedir.

Yüksek koruma talep edilen endüstriyel tesis projelerinde kullanılan bir yangın sisteminin performans ve teknolojik açıdan aşağıdaki kriterlere sahip olması istenmektedir.

 • Normal çalışma sırasında düşük bakım maliyetleri ve yanlış alarmlara karşı güvenlik.
 • Kir ve aşındırıcı gazlara karşı dayanıklılık. (egzoz gazları, nem, toz, kir gibi çevresel faktörler)
 • Yüksek hava akımlarından ve çevresel faktörlerden etkilenmemesi.
 • Parazit alanlarına karşı bağışıklık. (tünel radyo, mobil radyo, fan vibrasyonu, EMC. gibi)
 •  Sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle hassasiyet değişimi olmaması. (trafik birikimi, hava değişimi v.d.)
 • Kararlı bir sistem yapısı.
 • Tehlikeli durumlarda güvenilir alarm tetiklemesi sağlaması. Yangınla mücadele stratejisi gereği alınması gereken önlemleri başarı ile gerçekleştirmesi. (Sesli ve görsel uyarının devreye girmesi, duman tahliye ve söndürme gibi koruyucu önlemlerin alınması v.b.)
 • Radyant ve konveksiyon ısısının saptanması.
 • Tam bir yangın çıkmadan önce hızlı ve güvenilir alarm algılamasının gerçekleştirilmesi.
 • Yangının ilerleme yönü, alarm bölgesi (durmuş, cihaz yönünde ilerleyen, cihazdan uzakta) gibi spesifik verileri doğrulukla mücadele ekiplerine aktarabilmesi.

AP Sensing – Fiberoptik Yangın Algılama Sistemleri, endüstiyel tesisler, karayolları ve metro tünelleri gibi projelerde yangın güvenliğini yeni bir düzeye taşıyan önemli bir dönüm noktası olarak bizlere yenilikçi çözümler sağlamaktadır.

AP Sensing – Fiberoptik Yangın Algılama Sistemleri özellikle toz, kir ve rutubetin yüksek olduğu karayolu tünel, raylı sistem metro hatları, endüstriyel tesislerdeki gibi zorlu şartlarda yangın algılama sistemi olarak kullanılmaktadır.

AP SENSING

AP Sensing GmbH / Almanya firması, fiber optik teknolojilerle yangın algılama ve enerji verimliliği ölçümlerine ilişkin çözümler sunmaktadır.

AP SENSING

Fiber optik ve foton teknolojileri konusunda yapılan çalışmalar günümüzde birçok farklı alanda uygulamalara girmiş durumdadır. Bu yeni teknoloji bizlere yangın alarm sistemleri alanında da birçok yenilikler sunmaktadır. Geleneksel yangın alarm sistemleri ile gerçekleştirilmesi çok güç veya maliyetli olan sistemler yenilikçi bir bakış ile çok daha basit ve ekonomik çözümlerle uygulanabilmektedir.

AP Sensing ürünleri, uzun mesafelerde hassas ölçümlerin sorunsuz yapabilmesi ve sahada yalnızca pasif malzemeler kullanması ile birçok alanda ön plana çıkan uygulamalar ile zorlu projelerin vazgeçilmez çözümü haline gelmiştir.

OTDR ölçüm tekniği (optical time domain reflectometry) alanında 20 yıllık bir tecrübeye sahip olan AP Sensing, DTS (Distributed Temprature System) ile yangın alarm sistemleri alanında girmiştir. AP Sensing, optik ölçüm alanında dünya lideri ve opto-elektronik bileşenler işleme tekniği alanın¬da en yeni teknolojileri sunan Agilent Technologies’in DTS sistemleri pazarlama ve satış firmasıdır.

Yangın algılama tekniği konusunda yenilikçi ve güvenilir çözümler üretmek amacıyla kurulan firma kurulduğu günden bu yana birçok büyük ve prestijli projede yer almıştır. Avrupa, Türkiye ve Çinde kurulan zorlu tünel projelerinin aranılan markası haline gelen AP Sensing tüm üretim ve ARGE faaliyetlerini Almanya’da sürdürmektedir.

AP Sensing – Fiberoptik Yangın Algılama Sistemleri geleneksel yangın alarm sistemlerine oranla bir birçok noktada üstünlükler sağlamaktadır.

AP Sensing – Fiberoptik Yangın Algılama Sistemleri işletme ve bakım masraflarınızı en aza in¬dirmek üzere tasarlanmış olup bunu aşağıda¬ki olumsuz şartlar altında dahi en yüksek güvenir¬lilikle sağlamaktadır:

 • Kir, toz ve aşındırıcı atmosfer
 • Yüksek oranda nem ve aşırı ısı değişiklikleri
 • Çözelti buharı ve radyoaktif dalgalar
 • ATEX sınıfı patlayıcı toz ve gaz tehlikesi olan alanlar
AP SENSING FİBEROPTİK SICAKLIK ALGILAMA SİSTEMLERİ

AP Sensing – Fiberoptik Yangın Algılama Sistemleri özellikle toz, kir ve rutubetin yüksek olduğu karayolu tünel, raylı sistem metro hatları, endüstriyel tesislerdeki gibi zorlu şartlarda yangın algılama sistemi olarak kullanılmaktadır.

Sistem sadece değişik yangın türlerini hızlı ve güvenilir şekilde tespit etmekle kalmayıp aynı zamanda yangının yerini birkaç metre hassasiyetle tam olarak tespit edebil¬mektedir. Sistem rüzgârdan etkilenmeden sadece konveksiyon ısı dalgalarını değil aynı zamanda termik ısı dalgalarını da algılayabilmektedir.

Tüm bu özelliklerine ek olarak sistem, sensör kablonun izleme kabiliyetini kaybetmeden 1000°C kadar olan sıcaklıklara dayanabilmesi sayesinde yangının büyük¬lüğü ve genişleme yönünü uzun bir süre takip edebilme özelliğine sahiptir. Bu özellikler sa¬yesinde karşı tedbirler etkin olarak kontrol edilebilmekte ve olaya müdahale eden sorumlulara yangınla alakalı yangın yeri, büyüklüğü, ısı tahliyesi gibi önemli bil¬giler verilebilmektedir. (İsveç SP Teknik Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan 1: 1 yangın testlerinde bu bilgiler elde edilmiştir.) -

- AP Sensing “Lineer Heat Serisi” – bu uygulamalar için en iyi seçenektir.

Uygulama

Tünel // Büyük çaplı tesisler 
Kablo kanalı // Transformatör // Generatör 
Taşıma bandı // Silo
Asma tavan // Girilemez alanlar
Soğutma tesisleri
Madenler // Rafineri // Yüzen tavanlı tank
Nükleer santraller // Çöp arıtma-toplama tesisleri

Çözüm

… sadece bir kablo
… en yüksek derecede EMV güvenliği
… kir ve tozdan etkilenmez
… bakım gerektirmez
… nemden etkilenmez
… ATEX sertifiklalı
… radyoaktif ve aşındırıcı ortamdan etkilenmez

 

AP Sensing

Endüstiyel tesisler, karayolları ve metro tünelleri gibi projelerde ortamda bulunan kir, toz, nem gibi çevresel koşullar geleneksel yangın algılama teknolojilerini kullanarak algılama yapılmasına engel teşkil etmektedir. Kötü çevre koşullarından aşırı etkile¬nen geleneksel yangın alarm tekniklerinin yanlış alarm verme eğilimi artmaktadır ve azımsanma¬yacak oranda maliyeti yüksek bakım masraflarına sebebiyet vermektedir.

Yüksek koruma talep edilen endüstriyel tesis projelerinde kullanılan bir yangın sisteminin performans ve teknolojik açıdan aşağıdaki kriterlere sahip olması istenmektedir.

 • Normal çalışma sırasında düşük bakım maliyetleri ve yanlış alarmlara karşı güvenlik.
 • Kir ve aşındırıcı gazlara karşı dayanıklılık. (egzoz gazları, nem, toz, kir gibi çevresel faktörler)
 • Yüksek hava akımlarından ve çevresel faktörlerden etkilenmemesi.
 • Parazit alanlarına karşı bağışıklık. (tünel radyo, mobil radyo, fan vibrasyonu, EMC. gibi)
 • Sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle hassasiyet değişimi olmaması. (trafik birikimi, hava değişimi v.d.)
 • Kararlı bir sistem yapısı.
 • Tehlikeli durumlarda güvenilir alarm tetiklemesi sağlaması. Yangınla mücadele stratejisi gereği alınması gereken önlemleri başarı ile gerçekleştirmesi. (Sesli ve görsel uyarının devreye girmesi, duman tahliye ve söndürme gibi koruyucu önlemlerin alınması v.b.)
 • Radyant ve konveksiyon ısısının saptanması.
 • Tam bir yangın çıkmadan önce hızlı ve güvenilir alarm algılamasının gerçekleştirilmesi.
 • Yangının ilerleme yönü, alarm bölgesi (durmuş, cihaz yönünde ilerleyen, cihazdan uzakta) gibi spesifik verileri doğrulukla mücadele ekiplerine aktarabilmesi.

AP Sensing – Fiberoptik Yangın Algılama Sistemleri, endüstiyel tesisler, karayolları ve metro tünelleri gibi projelerde yangın güvenliğini yeni bir düzeye taşıyan önemli bir dönüm noktası olarak bizlere yenilikçi çözümler sağlamaktadır.

 

Binlerce algılama noktası için sadece bir fiber optik kablo kullanmak yeterli olmaktadır.

AP Sensing – Fiberoptik Yangın Algılama Sistemleri hiçbir alanı denetim dışı bırakmaz. Sistem, tüm koruma alanı içinde gerçek zamanlı olarak sıcaklık gelişimini ve yayılımı sürekli olarak de-netlenmesine olanak tanır. AP Sensing “Lineer Heat Serisi“ kuantum mekanik RAMAN etkisini ve patentli ölçüm yönte¬mini (Code Correlation - OTDR) temel alarak, binlerce metre uzunluğunda fiber optik kablolar boyunca ve her 10 saniye¬de bir binlerce ısı değeri okuyarak, mükemmel bir ısı profi¬li çıkartır.

AP SENSING

En yüksek seviyede sistem uyumu ve optik elemanların yapı¬lışında kendine özgü yöntem kullanan AP Sensing, bizlere geniş kapsamlı bir korunma sunmaktadır. Arızasız, kesintisiz çalışma ve kolay montaj ile bu sistem çözü¬münü tamamlanmaktadır. Siteme ait birçok bileşen özenle seçilmiş olup en yüksek kaliteyi ve en düşük arıza yüzdesini sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

- Aynı sensör kablo üzerinde hedefe yönelik farklı alarm kriter ve hassasiyetleri tanımlayabilme.

Sistem bizlere 5 parametreli alarm kriteri tanımlamamıza olanak sağlamaktadır. Bunlar;

 • Statik yüksek değer
 • Adaptif en yüksek değer (çevrenin sı¬caklık değerini dikkate alır, °C cinsinden bölge ortalamasına pozitif delta)
 • Farklı sıcaklık yükseliş karakteristikleri için 3 kademeli ısı eğrisi (Isı artış hızı ve sabit değer aşılması)

AP SENSING

Tünel giriş ve çıkış noktaları, tünelin iç kısım¬larına oranla sıcaklık değişikliklerinden daha çok etkilenmektedirler. Tünel içerisinde oluşabilen rüzgar, mekanik fanlardan kaynaklı hava hareketlerinden ötürü sürekli yüksek ve düşük sı¬caklıklara sahip olan kısımlar oluşabilmektedir. Bu değişken ısı şartlarıyla baş edebilmek için AP Sensing “Lineer Heat Serisi“ kablo üzerinde farklı alanlar için değişik alarm duyarlılıkları tanımlayabilmektedir. Sistem aynı zamanda buzlanma ikazında kullanılan “negatif“ alarmların konfigüras¬yonunu da mümkün kılmaktadır.

AP SENSING

-Geniş ürün çözümlerine sahip olması.

Merkez ünite kapasitesinde 1,2,4 kanal seçenekleri mevcuttur. Ünite kapasitelerinde 1 km’den 40 km’ye kadar olan geniş bir ürün yelpazesi ise çözümler sağlanabilmektedir. Bu bizlere birçok değişken metraja sahip projeler için en optimal çözümlerle ilerlemeye olanak vermektedir.

AP SENSING

Sistem fiberoptik hat süpervizyonu ve Class-A bağlantı ile fiber optik hat koptuğunda dahi %100 yedekli bağlantı ile kesintisiz çalışabilmektedir

- Sensör kablonun patlayıcı atmosfere sahip alanlarda bile ek güvenlik tedbirleri alınmaksızın kullanılması mümkündür. Bu özelliği sayesinde ATEX sertifikasına sahiptir.

Ünitenin lazer kaynağı (lazer diyotu ) IEC 60825-1:2001’e göre 1M veya 1 sınıfındadır. Lazer kaynağı aynı zamanda, lazerde sapmalar için hazırlanmış 26 Temmuz 2001 tarihinde çıkmış olan 50.madde dışında, FDA 21 CFR 1040.10 a da uygunluk göstermektedir.. Ürünün güvenilirliği IEC 60825-1:2001 e göre, sapmalar ise CAN/CSA-C22.2 No.61010-04; UL 61010-1:2004 e göre test edilmiş ve onaylanmıştır.

AP SENSING

- İşletme ve bakım masrafı en düşük yangın alarm sistemi olması.

AP Sensing, lineer sıcaklık sensörü olarak yüksek derecede hassasiyetle çalışan bir fiber optik kab-loyu temel alan koruma konsepti sunmaktadır. Sensör kablo çok kolay monte edilebilen, ba¬kım gerektirmeyen, çok uzun ömürlü bir kab¬lo olup, binlerce metre uzunluğunda kullanılabilir.

- Uygulamaya en uygun sensör kablo seçenekleri.

Ortamda kir, toz, aşındırıcı atmosferler, organik buharlar, aşırı sıcaklıklar ya da rad¬yoaktif dalgalar bulunsa bile proje için en uygun tipte sensör kablo çözümü sunulabilmektedir. AP Sensing‘in çözüm konsepti, uygun maliyetli, iddialı ve özgün uygulamalar için en uygun olan kabloyu sunmaktadır. Bütün kabloların ömrü en kötü çevre koşullarında bile 30 yıl olup ba¬kım gerektirmemektedir.

AP SENSING

- Basit ve kararlı sistem mimarisine sahiptir.

AP SENSING PC= DTS konfigüratörü ile birlikte kişisel bilgisayar
FP= Yangın paneli veya scada sistemi
UPS=Kesintisiz güç kaynağı veya batarya grubu

- Montaj ve uygulama kolaylığı.

Sensör kablo uygun bir kablo kelepçesiyle ya da gergi teli uygulamasıyla bir tünel tavanına kolaylıkla sabitlenebil - mektedir. Mümkünse, sensör kablosunun montajı, inşaat işinin ilerleyişi ile birlikte gerçekleştirilebilir, aksi takdirde bir mobil silindir bloğu veya makara sehpası kullanılarak kablo serilebilmektedir.

AP SENSING

 

Uygun bir yanıt karakteristiği sağlamak için tavandan 15mm ile 50mm arasında bir mesafe bırakılmalıdır. Bunun dışında sensör kablosu veya sensör kablosunun kesitlerinin bariyer şeklinde olabilen kablo tavası, havalandırma, lambalar, kablo kanalı ve çıkıntılar gibi diğer engeller arasına yerleştirilmemesine özen gösterilmelidir.

AP SENSING

- İşletme güvenliği için tasarlanan bütün özelliklere sahip olması.

AP Sensing “Lineer Heat Serisi” zor şartlar altında sorunsuz çalışmayı ve tehlikeli alanlarda esnek kullanımı sağlamak için tasarlanmış özelliklere sahiptir. 

Özellikler Avantajlar
Hızlı, doğru ve güvenilir yangın alarmı Patlama riski olan alanlarda dahi en yüksek gü¬venlik ve en düşük yanlış alarm oranı
Kalite ve çalışma ömründe önde giden teknoloji Düşük servis ve bakım maliyeti
Bölge başına serbest programlanabilir alarm kriterleri Aynı sensör kablo üzerinde farklı alarm hassasi¬yetleri, yanlış alarm güvenliğiyle doğru ve hedefe yönelik tespit olanağı sunmaktadır
Sensör kablo çevre şartlarına karşı dayanıklı olup bakım gerektirmiyor Tehlikeli alanlarda dahil olmak üzere bakım gerek¬tirmeyen kesintisiz çalışma sayesinde işletme gi¬derlerini düşürür
Sensör kablo hafif, esnek ve basit şekilde monte edilebilir Montaj çalışmalarının daha kolay yapılmasını sağlar ve bu sayede kablo tünelleri, taşıma bantları, depolar ve ara tabanlarda da kolayca kullanılması mümkün olmaktadır
Sensör kablo 1000 °C’ ye kadar en yüksek daya¬nıklılığa sahiptir Yangın önlemlerini etkili bir şekilde idare etmek için yangının genişlemesini ve büyüklüğünü etkin olarak tahmin edebilmektedir.
Kolay sistem entegrasyonu, ölçeklendirme ve standart haberleşme arayüzleri ve protokoller Tak-çalıştır özelliği ile kolay devreye alma
Düşük güçlü yarı iletken lazer ve tek alıcılı tasarım Geniş işletme sıcaklığı aralığı; en yüksek ömürlü güvenli işletme, düşük enerji sarfiyatı. Sistemin yeniden kalibre edilmesine gerek yoktur.

 

- Mevcut yönetim sistemine en kolay şekilde entegre edilebilir olması.

AP Sensing “Lineer Heat Serisi“ yönetim platformunuza (Örn. SCADA sistemleri) basit şe¬kilde entegre edilebilir. Bunun için Ethernet (TCP/IP) ya da standart protokoller olan Modbus, RS-232, RS-422, RS-485 üzerinden SCPI (Standard Commands for Programmable Interface) kullanılarak doğrudan iletişim sağlanabilir.

AP SENSING

Grafik yazılım ya da scada entegrasyonu ile yangın lokasyonu veya sıcak-hareketli bölgenin tam koordinatları ve ilgili alarm bölgesinin ölçüleri grafik yazılımdan takip edilebilecektir. Yangının ilerleme yönü, alarm bölgesi (durmuş, cihaz yönünde ilerleyen, cihazdan uzakta) gibi veriler grafik yazılımdan anlık olarak takip edilebilmektedir.

AP SENSING

- Yangın kontrol panelinden (FCP) röle kontakları aracılığıyla zon alarm bilgileri izlenebilmektedir.

AP Sensing Fiberoptik DTS Ünitesi 256 farklı alarm bölgesi için bağımsız programlanabilir 5 parametreli alarm kriterine göre röle çıkışa sahiptir. Bu sayede yangın sistemleri ile arasında kontak bazlı entegrasyon yapılabilmektedir.

Ana cihaz üzerinde bulunan 20 adet standart röle çıkışını arttırmak amacıyla sensör kablo başına 256 adet röle çıkışlı ek bir röle art¬tırma modülü eklenebilir. Röle çıkışları sayesinde mev¬cut yangın alarm merkezine basit şekilde bağlantı sağ¬lanmaktadır.

AP SENSING

- Önceden programlanmış kontrol işlemlerini yerine getirmesi, örnek olarak havalandırma aktivasyonu, video sistemleri, yangın söndürme sistemleri ile entegre edilebilmesi.

AP Sensing “Lineer Heat Serisi“ yönetim sistemi, duman tahliye ve söndürme gibi koruma kontrol sistemleri ile video yönetim sistemi (CCTV) ya da third party sistemlerle yazılım ya da kontak bazlı entegre edilebilmektedir.

AP SENSING

- AP Sensing ‘in ürün kalitesindeki lider¬liği; üstün tasarımına, kalitesini kanıtla¬mış yapı elemanlarına ve onlarca yıllık üretim deneyimine dayanmaktadır.

Sistem, düşük güçlü yarı iletken bileşenleri olan dizay¬nı ile en düşük optik güç kaybına, uzun ömre sahip düşük güç yarı iletken lazerleri ile oldukça düşük lazer gücüne sahip olmasına rağmen fiber optik ve lineer ısı algılama sistemleri piyasasında en uzun ölçüm aralığı¬nı mümkün kılan patentli ölçüm yöntemine (Code Cor¬relation) dayanmaktadır. Tek alıcı tasarımlı AP Sensing “Lineer Heat Serisi“ uzun süreli ölçüm istikrarı garan¬ti eden ve çift alıcılı konseptlerden de bilindiği gibi bir sapmaya olanak vermeyen patentli sistem dizaynına sahiptir.

Bu özgün alıcı modeli, yıllarca işletildikten sonra bile, sistemin yeniden kalibre edilmesi mecburiyetini önle¬mektedir.

AP Sensing „Lineer Heat Serisi“ sistemleri oldukça dü¬şük optik güç kaybı sayesinde kullanımda ve işletim¬de çok güvenlidirler. Apsensing DTS sistemleri, diğer fiber optik, lineer ısı alarmlarının aksine tel kopması du¬rumunda bile tehlikesiz olarak sınıflandırılmışlardır ve bu yüzden işletilmelerine devam edilmesinde bir sakın¬ca yoktur. Ayrıca sensör kablonun patlayıcı atmosfere sahip alanlarda bile ek güvenlik tedbirleri alınmaksızın kullanılması mümkündür. Bu özelliği sayesinde ATEX sertifikasına sahiptir.

 • Hesaplanmış MTBF değeri 33 yıl
 • Pulse metodu ile 60 yıl kullanım ömrü olan yarı iletken lazer
 • 63 yıl kullanıma bedel 100 milyon kez anahtarlama için test edilmiştir.

Ömrü ve kalitesi Agilent Technologies‘in 20 yıllık OTDR tecrübesi¬ne, kendini kanıtlamış IC‘ler ve optik test ve ölçüm aletlerinin en düşük arıza oranına sahip üretim pro¬seslerine dayanmaktadır.

Sistem iletişim alt yapısından bağımsız olarak haberleşme ağının devre dışı bırakılması ya da ulaşılması zor bir yere kurulması halinde dahi hiç bir şekilde sü¬rekli gözetime ihtiyaç duymaz. Sistem elektrik kesin¬tisinden sonra 30 saniye içinde ölçümlere yeniden başlar. Cihaz istikrarinı koruyarak denenmiş gerçek zamanlı işletim sistemi (vxWorks) ile çalışır ve virüs¬lere karşı dayanıklıdır.

LAN ara yüzü sayesinde farklı uzak noktalardan eşzamanlı müdaheleyi ve izlemeyi mümkün kılmaktadır.

Tek ünite ile yedeklemeli 10km, yedeklemesiz 40km sensör kablo bağlanabilen tek çözümdür.

Özel programlar ile entegrasyonu için arayüz protokolü tamamen açıktır. Her türlü ortamda çalışabilir, ek soğutmaya ihtiyacı yoktur.

Üstün şekilde entegre edilmiş optik elemanlar sayesin¬de endüstrinin geniş sıcaklık aralıklarında dahi çalışma olanağına sahiptir. Lazer bileşenleri ve alıcı diyotları ısı¬ya karşı istikrarlı olup bütün işletme ısı aralıklarını isa¬betli ölçümünü garanti etmektedirler.

AP SENSING

Cihaz içinde bulunan tüm optik yapı elemanları yo¬ğunlaşmaya, toz ve neme karşı koruyan tamamen izole edilmiş asal gazlı bir blokla çevrilmiştir. Bu sa¬yede ortam değişikliklerinden bağımsız olarak uzun süreli güvenilir bir işletim olanağı sağlanmış olmak¬tadır.

AP Sensing dünya çapında servis ve işletme desteği ile çok sayıda hizmet ve garanti sunmak¬tadır. Her cihaz ve her sistem yüksek kalite standartlarımıza uygun ve kapsamlı dünya çapında geçerli servis garantisi ile tedarik edilirler.

Türkiye’de Matriks Bina Kontrol Sistemleri Ltd. firmasının güçlü mühendislik ve teknik servis kadrosu ile yüksek performanslı olarak uygulanmaktadır. Matriks Bina Kontrol Sistemleri ve AP Sensing başarınızın stratejik ortağıdır.

- Sertifikalar

AP Sensing – Fiberoptik Yangın Algılama Sistemleri uluslararası kabul gören birçok standart onayına sahiptir.

AP SENSING

 

AP Sensing Fiber Optik Yangın Algılama Referanslarımızdan Bazıları
BİLGİ TALEP FORMU